14 Nisan 2014 Pazartesi

TESADÜF DEĞİL...

      Tesadüf...
      Öylesine, kendi kendine ve olağan bir olgu sanki. Şans eseri bir karşılaşma veya sebepsiz yere olan bir benzerlikmiş gibi. Oysa, her şeyin bir sebebi ve her sebebin bir sahibi vardır unutma! Senin tesadüf dediğin şey, başlı başına planlanmış bir mucizedir. Ve senin mucize sandığın bir çok şey, Yüce Yaradanın muhteşem eseridir.
      Hiç dikkat ettin mi? Bir kaza olur ve muhtemelen yakınlarda bir yerden bir doktor geçmektedir. Bir çocuk, dengesini kaybeder ve balkondan düşer, aşağıda ise saman yüklü bir kamyon beklemektedir. Örnekleri çoğaltmak mümkün fakat asıl önemli olan, bilinenin aksine bunların birer tesadüf olmadığı. Farklı bir açıdan bakmak gerekirse, birbirine çok benzeyen iki kişinin karşılaşması, birbirinden hoşlanan iki çiftin, huy ve zevklerinin birebir aynı oluşu ve daha bir çok mucize sanılan olay veya mahaller aslında Allah'ın  irâdesi ve emriyle gerçekleşmektedir.
      Hiçbir şey Allah'ın bilgisi ve kudretinin dışında olmadığı gibi, idaresi dışında da değildir. Her şeyde bir amaç ve bir irâdenin belirtisi vardır. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Bütün bunlar gösterir ki: Kainatta Tesadüf diye bir şey yoktur. Her şeyin birbirine denk gelip bir nizâm ve uygunluk içinde oluşu tevafûk'a işâret eder. Buna göre tevafûk, akla "perde arkasında birinin olduğunu" gösterir.
       Allah, Sultân-ı Kâinât'tır. Her şeyin anahtarı O'nun yanında, her şeyin dizgini O'nun elindedir. Her şey O'nun emriyle halledilir. Hiçbir şey başıboş olmayıp, onun iradesi dışında değildir. En küçük fertleriyle dahi, bir bütünlük ve birliği muhâfaza ederek uyum içinde olma durumu, yani tevâfukat; Kur'ân'da dahi bulunmaktadır. Ve Kur'an'da tesadüfe asla yer yoktur. Emrolunan her şeyin belli bir sebebi, planlanmış bir hakikati bulunmaktadır.
      Düşünmeni isterim, doğadaki ağaçlar ve çiçekler, güneşin doğması ve batması ya da başka bir örnek vermek gerekirse, suların buharlaşması ve tekrar yağmura dönüşüp yağması birer tesadüf müdür sence? Bunu aklının bir köşesine yaz, tesadüf diye bir şey yoktur. Olan biten her şeyin, var olan her nesnenin ve yaşanan bir çok benzer vak'anın sebebi tamamen tevafûk'tur, tesadüf değil. Senin dünyaya gelmen, yaşaman, evlenip bir iş sahibi olman vesaire... Her bir  evre, her bir aşama tamamen Allah'ın takdiri, rahmeti ve  irâdesi sayesindedir.
      Daima anımsa; Allah'ın emri olmadan yaprak bile kıpırdamaz, O'nun hikmeti olmasa, sen nefes bile alamazsın. Rabb'in istemese gece ve gündüz oluşumu son bulur ve O, dur dese, dünya dönmeyi bırakır. Şimdi, sorarım sana, bunların hepsi birer tesadüf olabilir mi? Senin, eşinle veya kız arkadaşınla her hangi bir gün, her hangi bir yerde ve her hangi bir şekilde karşılaşmış ve tanışmış olmanız bir tesadüf mü? En sevdiğin arkadaşınla aynı yerde askerlik görevini yapmanız veya aynı okulda denk gelmeniz tesadüf mü sence? Ben hala sana niye bu soruları soruyorum ki? Sen zaten artık tesadüf diye bir şey olmadığını biliyorsun. Benim görevim sadece sana hatırlatmak, farkında olmanı sağlamak. Belki de bu güne dek hiç bunları düşünmedin bile ve hatta  her şeyin gerçekten tamamen birer tesadüf eseri olduğunu sanmaktaydın. Gördün mü bak, demek ki sana yönelttiğim sorular boşuna değildi asla.
      Senin şu an burada bu yazıyı okuyor olman bile  tevafûk'tur. Bir şekilde, seni bu yazıyı okumaya iten neden tesadüf değil, olamaz. O halde senin yapman gereken tek şey, her şeyin sebebinin Allah olduğunu idrak etmektir. Hiçbir şey O'nun bilgisi haricinde olmaz, hiçbir  sebep O'nun irâdesi dışında gerçekleşmez. Bunun içindir ki tesadüf kavramı tamamen bir yanılgı, hatalı bir programdır.
      Asla ama asla unutma. Sen, tamamen yüce bir planın eserisin. Senin var oluşundan önce bu plan vardı ve  var olma zamanını beklemekteydi. Ve yine bir tevafûk sebebiyle bu yaşama gönderildin. Şöyle bir düşünecek olursan, aslında yaşam denen kavram da asla Tesadüf Değil...
      Dua ile...

©Poweredby farkında mısın?® 2014™


     
     

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder